ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-08-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A., o której informowała w raporcie bieżącym nr 5/2011. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu umowy o dodatkowe usługi. Nowe usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie szacowana jest na kwotę brutto 3,1 mln PLN.