ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-08-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia br., sporządziła i przyjęła w drodze uchwały tekst jednolity Statutu Spółki. Tekst jednolity obejmuje zmiany Statutu dokonane przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia br. (por. Raport bieżący nr 15/2013) i wpisane Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28 czerwca br. w rejestrze przedsiębiorców (por. Raport bieżący nr 23/2013). Jednocześnie Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki: