ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-08-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Program skupu akcji własnych Talex S.A.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje - w załączanym pliku - treść dokumentu "Program skupu akcji własnych Talex S.A."

Załączniki: