ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-09-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała aneks do umowy z Politechniką Poznańską, o której informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013. Przedmiotem aneksu jest optymalizacja zakresu umowy i częściowe zmniejszenie zakresu usług zleconych przez uczelnię. Wartość usług, o którą ulegnie zmniejszeniu wartość wskazanej umowy, szacowana jest na kwotę brutto 6,9 mln PLN.