ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 3/2016

Data sporządzenia: 2016-02-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 15 maja 2015 roku (publikacja raportu bieżącego nr 13/2015) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,74 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2015 roku, o wartości netto 715 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.