ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 3/2018

Data sporządzenia: 2018-03-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 14 grudnia 2017 roku (publikacja raportu bieżącego nr 25/2017) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,93 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2017 roku, o wartości netto 1,01 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.