ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 3/2020

Data sporządzenia: 2020-03-17

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Talex S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na funkcjonowanie Spółki, w tym na realizację usług świadczonych przez Spółkę na rzecz jej klientów.

W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania Spółki, wdrożone zostały, w zakresie odpowiadającym zaistniałej sytuacji, posiadane przez Spółkę plany ciągłości działania.

Zarząd Spółki kierując się odpowiedzialnością za funkcjonowanie Spółki, a w szczególności mając na uwadze dążenie do minimalizacji ryzyka zarażanie pracowników Spółki oraz osób z którymi pracownicy mogliby się stykać w wykonywaniu obowiązków służbowych, podjął decyzję, aby z dniem 10 marca 2020 r. możliwie maksymalną ilość pracowników skierować do pracy w trybie zdalnym. Na chwilę obecną, przyjęty tryb prac nie zakłóca w sposób istotny funkcjonowania Spółki oraz pozwala na zapewnienie ciągłości świadczenia większości usług na rzecz jej klientów.

Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że mając na uwadze nietypowość obecnej sytuacji, a także jej dynamiczny rozwój, w tym wprowadzanie reglamentacyjnych regulacji prawnych, nie sposób obecnie określić faktycznego wpływu zaistniałej sytuacji na przyszłe funkcjonowanie rynku, a w tym na funkcjonowanie samej Spółki oraz na jej przyszłe wyniki finansowe.

W przypadku wystąpienia zdarzeń, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, które istotnie wpłyną na funkcjonowanie Spółki oraz jej przyszłe wyniki finansowe, Spółka przekaże odnośne informacje stosownym raportem bieżącym.