ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 3/2021

Data publikacji: 2021-04-27

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 25 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2021 r.