Raport bieżący nr 3/2022

Data publikacji: 2022-05-12

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 7 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2022 r.