ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-10-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o uzyskaniu zamówienia z dnia 30 września 2013 r. od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych o wartości netto 1,75 mln USD, co stanowi równowartość kwoty 6,78 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.