ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-12-06

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 5 września 2013 roku (publikacja raportu bieżącego nr 29/2013) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,7 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z 12 listopada 2013 roku, o wartości netto 300 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.