ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-03-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex SA informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2011, ustalony na 30 kwietnia 2012 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2012 r.