ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 4/2016

Data sporządzenia: 2016-02-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o zawarciu aneksu z dnia 1 października 2015 r. do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia usług związanych z Data Center. Usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie szacowana jest na kwotę netto 9,2 mln PLN.