ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 4/2018


Data sporządzenia: 2018-03-15


Skrócona nazwa emitenta: TALEX


Temat: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Treść raportu:


Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka zawarła w dniu 15 marca 2018 r. umowę z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 9,77 mln PLN, lecz nie mniej niż 6 mln PLN.