ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 4/2019

Data sporządzenia: 2019-04-23

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2018 (SA-R 2018), 

ustalony na dzień 30 kwietnia 2019 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 

2019 r.