ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 4/2020   

Data sporządzenia: 2020-04-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2019 (SA-R 2019), ustalony na dzień 30 kwietnia 2020 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2020 r.