ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,3 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2013 roku, o wartości netto 213 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania.