ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 5/2017

Data sporządzenia: 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 26 kwietnia 2017r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2017 r...pdf