ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 5/2018


Data sporządzenia: 2018-03-23


Skrócona nazwa emitenta: TALEX


Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:


Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2017 (SA-R 2017), ustalony na 30 kwietnia 2018 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27 marca 2018 r.