ZAINWESTUJ W TALEX


Raport bieżący nr 5/2019

Data sporządzenia: 2019-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 23 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 maja 2019 r.