ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 5/2020

Data sporządzenia: 13-05-2020

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 12 grudnia 2019 roku (publikacja raportu bieżącego nr 15/2019) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,47 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2019 roku, o wartości netto 215 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.