ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 7/2021

Data publikacji: 2021-05-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 maja 2021 r., następujący zarejestrowani na to zgromadzenia akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Janusz Gocałek posiadający 758.793 akcji, z których przysługuje 894.793 głosów, co stanowi 31,21% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,25% ogólnej liczby głosów,

Jacek Klauziński posiadający 755.544 akcji, z których przysługuje 891.544 głosów, co stanowi 31,10% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,16% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 755.544 akcji, z których przysługuje 891.544 głosów, co stanowi 31,10% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,16% ogólnej liczby głosów,

FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 184.976 akcji, z których przysługuje 184.976 głosów, co stanowi 6,45% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,43% ogólnej liczby głosów