ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-03-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Informacja o korekcie raportu SA-Q4 2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje o dokonaniu korekty raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r. (SA-Q4 2012) - przekazanego do publicznej wiadomości 1 marca 2013 r. W korygowanym raporcie, w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, w tabeli: bilans - pasywa - dane porównywalne - stan na dzień 30.09.2012 r. zamieszczono dane wg stanu na dzień 30.06.2012 r.