ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-04-01

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok 2013 (SA-R 2013), ustalony na 30 kwietnia 2014 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 kwietnia 2014 r.