ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 6/2017

Data sporządzenia: 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r.

Załączniki:

  • (plik raportu nie dodany - za długa nazwa do sprawdzenia)