ZAINWESTUJ W TALEX


Raport bieżący nr 6/2019

Data sporządzenia: 2019-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2019 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2019 r.