ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 6/2020

Data sporządzenia: 2020-05-14

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 9 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2020 r.