ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 6/2021

Data publikacji: 2021-05-25

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r. Na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r.