ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 7/2017

Data sporządzenia: 2017-04-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Jacek Klauziński posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46,72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46.72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów.