ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 7/2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 11 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 maja 2018r.