ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-03-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Talex S.A. za rok

2012, ustalony na 30 kwietnia 2013 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w

dniu 28 marca 2013 r.