ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-04-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonym pliku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 8 maja 2014 r.

Załączniki: