ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 8/2016

Data sporządzenia: 2016-05-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 28 grudnia 2015 roku (publikacja raportu bieżącego nr 24/2015) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,93 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z kwietnia 2016 roku, o wartości netto 209 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.