ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 8/2020

Data sporządzenia: 2020-05-19

Temat: Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka otrzymała w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza, złożone na podstawie art. 401 § 1 ksh, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r., punktu o treści:

„podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu”.

Wraz z żądaniem Spółka otrzymała projekt uchwały w tym przedmiocie wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Talex S.A. przekazuje w załączonych plikach:

- treść otrzymanego żądania wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały,

- zmienioną w zakresie zgłoszonego żądania, treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 9 czerwca 2020 r.,

- uzupełnione w zakresie zgłoszonego żądania, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.

Treść otrzymanego żądania wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały

Zmieniona w zakresie zgłoszonego żądania, treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Talex S.A. na dzień 9 czerwca 2020 r.

Uzupełnione w zakresie zgłoszonego żądania, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.