ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 8/2022

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Data publikacji: 06-06-2022

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 16 lipca 2021 roku (publikacja raportu bieżącego nr 11/2021) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 8,61 mln PLN.