ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 9/2016

Data sporządzenia: 2016-05-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 5 maja br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Dotychczas Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.