ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 9/2022

Data publikacji: 2022-06-07

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 r., następujący zarejestrowani na to zgromadzenia akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Janusz Gocałek posiadający 758.793 akcji, z których przysługuje 894.793 głosów, co stanowi 29,74% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,25% ogólnej liczby głosów,

Jacek Klauziński posiadający 758.793 akcji, z których przysługuje 894.793 głosów, co stanowi 29,74% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,25% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 758.793 akcji, z których przysługuje 894.793 głosów, co stanowi 29,74% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 26,25% ogólnej liczby głosów,

Integrale It sp. z o.o. posiadająca 215.000 akcji, z których przysługuje 215.000 głosów, co stanowi 7,15% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,18% ogólnej liczby głosów.