ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 10/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia za lata od 2015 do 2018. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.