ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 2/2019

Data sporządzenia: 2019-02-12

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy z Allegro.pl Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o zawarciu aneksu do umowy z Allegro.pl Sp. z o.o. (wcześniej Grupa Allegro Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu (Klient), o której informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu świadczenia na rzecz Klienta usługi kolokacji w ośrodku przetwarzania (Data Center) Talex S.A. wraz z usługami towarzyszącymi (outsourcing IT). Szacunkowa wartość umowy w okresie 3 lat wynosi netto 11,5 mln PLN. Rzeczywista wartość umowy uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Klienta kolokowanych w Data Center Spółki w okresie trwania umowy oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących.

INVEST IN TALEX