ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 24/2018

Data sporządzenia: 2018-12-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła wiadomość o zawarciu aneksu z dnia 21 grudnia 2018 r. do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której informowała w raporcie bieżącym nr 17/2011 oraz raporcie bieżącym nr 4/2016. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu świadczenia usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie stanowi kwotę netto 3,6 mln PLN. Usługi objęte umową mają charakter outsourcingu kwalifikowanego w rozumieniu odnośnych przepisów Prawa bankowego.