Zarządzanie przedsiębiorstwem

Efektywna komunikacja

Funkcjonowanie każdej organizacji zależy w dużej mierze od sprawnego przepływu informacji. Ich przekazywanie do często tysięcy pracowników w dziesiątkach placówek to duże wyzwanie, jednak dzięki wydajnym i bezpiecznym systemom pocztowym przygotowywanym przez nasza firmę, komunikacja z nimi nie będzie już problemem.

Zapewniamy kompleksową obsługę systemów pocztowych i komunikatorów, wykraczającą ponad standardowe usługi wdrożenia. Nasi eksperci z tej dziedziny zajmują się nawet najbardziej skomplikowanymi tematami na tym polu: projektowaniem, migracjami oraz kompleksowym wsparciem użytkowników.

Systemy wymiany poczty elektronicznej

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • projektowania i wdrażania systemów pocztowych w oparciu o Exchange Server lub rozwiązania Open Source
 • budowy profesjonalnych rozwiązań o najwyższej klasie dostępności
 • migracji systemów pocztowych Lotus, Zimbra, Postfix, GroupWise, Exchange Server do najnowszej wersji
 • implementacji rozwiązań ułatwiających prowadzenie codziennej działalności biznesowej (udostępnianie free/busy, współdzielenie kalendarza, dedykowane modele uprawnień)
 • bezpiecznego udostępniania funkcji komunikacyjnych na urządzeniach mobilnych,
 • kompleksowego wsparcia podczas procesu migracji skrzynek pocztowych przy zachowywaniu przejrzystości procesu migracji dla użytkowników (obejmującego stacje klienckie, jaki i urządzenia mobilne)
 • wdrażania systemów archiwizacji i journalingu skrzynek pocztowych
 • dostosowania wdrażanych rozwiązań do wymogów norm, przepisów prawnych i zaleceń

Komunikacja bez granic

Świadczymy usługi obejmujące:

 • instalację i konfigurację serwerów komunikatorów w oparciu o Lync Server lub rozwiązania OpenSource
 • konfigurację Audio&Video Conferencing, Web Conferencing
 • integrację z Microsoft Exchange Server oraz SharePoint
 • integrację z rozwiązaniami VoIP lub systemami wideokonferencyjnymi (np. firmy Polycom, Cisco, Lifesize)
 • implementację funkcji pracy grupowej
 • udostępnianie funkcji komunikatorów na urządzeniach mobilnych
 • migracje do i z usługchmur publicznych