Dostrzegamy potrzeby
wdrażamy rozwiązania

siła skutecznej intergracji

Zarządzanie portfelem nieruchomości własnych i wynajmowanych jest procesem wymagającym sprawnego podejmowania trafnych decyzji. Setki tysięcy umów najmu, ocena ryzyka inwestycyjnego czy monitorowanie usług serwisowych w wielu miejscach, generują ogromne ilości informacji. Skutecznym rozwiązaniem zapewniającym analizę i integrację danych potrzebnych do skutecznego zarządzania portfelem nieruchomości jest oferowany przez nas IBM TRIRIGA - zintegrowany system klasy IWMS (Integrated Workplace Management System).

System IBM TRIRIGA jest jedną z najlepszych na świecie, wymienioną w niezależnym raporcie Gartnera 2013 aplikacji, poświęconych zarządzaniu nieruchomościami. Rozwiązanie to umożliwia zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi rachunkowości, określanymi między innymi przez organizację Financial Accounting Standards Board (FASB).

Główne funkcjonalności IBM TRIRIGA

System IBM TRIRIGA zbudowany jest w oparciu o pięć gotowych modułów:

 1. Nieruchomości
 2. Inwestycje
 3. Przestrzeń
 4. Administracja
 5. Środowisko

01Zarządzanie nieruchomościami
TRIRIGA Real Estate

 • sprawne zarządzanie umowami dotyczącymi własności i najmu (zarządzanie płatnościami, automatyczne powiadamianie o upływie terminów ważności)
 • rozliczanie umów najmu i uwzględnianie ich w bilansie
 • integracja z istniejącymi systemami finansowo-księgowymi i innymi systemami przedsiębiorstwa
 • zarządzanie rentownością nieruchomości
 • analizowanie rynku i wybór lokalizacji oraz obliczanie wpływu proponowanych lokalizacji na wyniki finansowe

02Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
TRIRIGA Projects

 • zwiększanie efektywności projektów inwestycyjnych dowolnego typu
 • analizowanie czynników ryzyka i korzyści osiąganych w projekcie
 • wskaźniki wydajności uzyskiwane w czasie rzeczywistym
 • określenie założeń i śledzenie odstępstw

03Zarządzanie przestrzenią
TRIRIGA Facilities

 • modelowanie scenariuszy i analiza wszystkich typów planowania powierzchni
 • zwiększenie wykorzystania powierzchni prowadzące do redukcji kosztów operacyjnych
 • obsługa procesów relokacji pracowników
 • zarządzanie rezerwacjami zasobów wspólnych przedsiębiorstwa (sale konferencyjne, rzutniki itp.)

04Utrzymanie i administracja obiektu
TRIRIGA Operations

 • zarządzanie obsługą serwisową (m.in. automatyzacja planów serwisowych, harmonogramy, śledzenie kosztów, raportowanie)
 • funkcje wspierające przeglądy okresowe i remonty
 • klasyfikacja nieprawidłowości, szacowanie oszczędności

05Zarządzanie środowiskiem i energią
TRIRIGA Real Estate Environmental Sustainability

 • narzędzia umożliwiające ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia wody i energii
 • monitorowanie zużycia i kosztów energii

next
prev

Wdrożenie

Dokładamy wszelkich starań, by końcowy efekt wdrożenia systemu IBM TRIRIGA był w pełni dostosowany do potrzeb danej organizacji. Proces wdrożenia opieramy o unikalną metodykę Fusion. Wdrożenie odbywa się w kilku etapach. Na każdym etapie masz pełną wiedzę i kontrolę odnośnie planowanych działań:

 • wprowadzenie i strategia – wspólnie określamy cele projektu, definiujemy jego karty, tworzymy roboczą wersję planu z uwzględnieniem Twoich wymagań
 • analiza i projektowanie – definiujemy wymagania dotyczące projektu, następnie tworzymy formalne dokumenty projektowe zawierające projekt funkcjonalny systemu, projekt integracji oraz zasady odwzorowania danych
 • konfiguracja – tworzymy skonfigurowaną aplikację, zawierającą interfejsy użytkowników końcowych i określone raporty
 • szkolenia – prowadzimy szkolenia dla instruktorów w Twojej organizacji, aby byli odpowiednio przygotowani do testów akceptacyjnych
 • testowanie – dostarczamy początkową wersję aplikacji, aby użytkownicy mogli rozpocząć testowanie, usuwamy ewentualne defekty
 • konfiguracja i uruchomienie – w Twoim środowisku dokonujemy wdrożenia gotowego rozwiązania, sprawdzamy poprawność danych i migrujemy je
 • działania powdrożeniowe – teraz możesz już rozpocząć działania na systemie IBM TRIRIGA, a my zapewnimy wsparcie w rozwiązywaniu problemów
Technologia:
 • Jedna zintegrowana platforma technologiczna oparta o jedno repozytorium danych – nowe funkcjonalności mogą być wprowadzane bez zmian w kodzie i bez implementacji nowych aplikacji.
 • Prosty i czytelny interfejs oparty na www, pozwalający na dostosowanie do potrzeb danego użytkownika, z funkcją zakładek oraz przypomnień.
 • Modułowe rozwiązanie obejmujące: zarządzanie najmem i portfelem nieruchomości, projektami inwestycyjnymi, infrastrukturą nieruchomości, utrzymaniem i administracją obiektu, zarządzaniem środowiskiem i energią.
 • Efektywne narzędzia w postaci wbudowanych metryk, przejrzystych raportów, scenariuszy, raportów CAD, z możliwością tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika.
 • Możliwość aktualizacji i dostosowania do wymagań prawnych, mechanizmy integracji z systemami takimi jak Oracle, SAP czy PeopleSoft.
 • Możliwość udostępnienia aplikacji zarówno w modelu On Premises, jak i oferowanej przez nas.
Korzyści:

Pełen zakres informacji

Dzięki systemowi IBM TRIRIGA odpowiedzi na pytania dotyczące terminów umów najmu, wykorzystania danej powierzchni czy zużycia wody w konkretnej lokalizacji są na wyciągnięcie ręki. Stały dostęp do szczegółowych informacji ułatwia pracę i pozwala uniknąć niemiłych i często kosztownych niespodzianek.

Szybsze podejmowanie decyzji

Raporty, analizy, alerty czy modelowanie scenariuszy to funkcje systemu IBM TRIRIGA, które znacznie skracają proces decyzyjny. Dzięki gotowym analizom uzyskujesz jasny obraz sytuacji. Którą lokalizację wybrać dla danej działalności? Czy przeprowadzić modernizację oświetlenia na całym terenie? IBM TRIRIGA daje odpowiedzi. Ty podejmujesz decyzje.

Oszczędności finansowe

Wszystkie funkcje systemu IBM TRIRIGA otwierają drogę do znacznych oszczędności finansowych. Mając pod ręką informacje o nierentownych lokalizacjach, zużyciu materiałów, energii i mediów, możesz zoptymalizować koszty, poprawić efektywność energetyczną lokalizacji i zwiększyć wykorzystanie powierzchni.

Usprawnienie pracy

W dużych koncernach, w zarządzanie nieruchomościami angażuje się wielu pracowników różnych szczebli. IBM TRIRIGA ułatwia pracę dyrektorów finansowych, specjalistów ds. nieruchomości, osób odpowiedzialnych za administrację oraz wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług.


Talex S.A., Talex S.A.
Talex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax: +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 plnTalex S.A.

ul. Karpia 27d
61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 827 5500
fax +48 61 827 5599


KRS: 0000048779
NIP: 782-00-21-045
Regon: 004772751
Kapitał zakładowy: 3 000 092 pln