Kadry - Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

  Wysyłając do nas swoje CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Talex S.A. wykraczających poza art.221 Kodeksu Pracy. Swoją zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie i nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Nie zapomnij tylko umieścić w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TALEX S.A. w celu przyszłych rekrutacji. Inaczej nie będziemy mogli uwzględnić Twojego CV w przyszłych rekrutacjach

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w przesłanym CV jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań. Twoje dane będziemy przetwarzać na postawie art. 6 ust 1 lit. c – na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, oraz art. 6. ust. 1. lit. a – w przypadku innych niż wskazane w punkcie powyżej danych osobowych lub jeżeli wyrazisz na zgodę na przyszłe rekrutacje na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji uzasadnionego interesu Talex S.A. w zakresie danych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku, a także dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej znajdziesz pod linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Główna siedziba spółki

  Główna siedziba firmy
  ul. Karpia 27D
  61-619 Poznań

  Ośrodki Data Center

  DC Poznań
  ul. Karpia 27D
  61-619 Poznań
  DC Wrocław
  ul. Bierutowska 57-59
  51-317 Wrocław
  Jesteśmy
  członkiem
  Spółka notowana
  na GPW
  Jesteśmy
  członkiem
  Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl