Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
21
czerwca
Raport bieżący nr 7/2023. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 21 czerwca 2023 r.
21
czerwca
Raport bieżący nr 6/2023. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
02
czerwca
Raport bieżący nr 5/2023. Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu.
26
maja
Raport bieżący nr 4/2023. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.
26
maja
Raport bieżący nr 3/2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2023 r.
28
marca
Raport bieżący nr 2/2023. Analiza możliwości rozwoju spółki
23
stycznia
Raport bieżący nr 1/2023. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem