Zapewnienie ciągłości działania
Nasze usługi zapewniają ciągłość działania centralnych systemów informatycznych
oraz nieustanny dostęp do danych

W dużych organizacjach ciągłość działania ma kluczowe znaczenie. Współpracując od 30 lat z firmami z wielu branż, w tym z sektora finansowego, wypracowaliśmy szereg rozwiązań gwarantujących nieprzerwane działanie, nawet w trakcie sytuacji kryzysowych. Jako jedyna firma w Polsce mamy kompetencje i zasoby, aby oferować tak kompleksowe i dostosowane do potrzeb klienta usługi z zakresu zapewniania ciągłości działania infrastruktury IT.

Nasze usługi

Aby zapewnić ciągłość działania, konieczne jest kompleksowe zabezpieczenie kluczowych systemów
umożliwiających działalność operacyjną firmy. Dlatego oprócz usług Disaster Recovery Center (zapasowego centrum przetwarzania danych), oferujemy również konsulting w zakresie planów ciągłości działania,
zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa, monitoring oraz usługę biura zapasowego.

Posiadamy dwa ośrodki Data Center z certyfikatem EN 50600 oraz ISO 22237 (najwyższy poziom bezpieczeństwa). Każde z nich można w pełni zintegrować ze środowiskiem IT firmy. W przypadku awarii, DRC automatycznie przejmie pracę wszystkich systemów informatycznych. W centrum zapasowym można również przechowywać kopie systemów – gwarantujemy ich odzyskanie w wymaganym czasie.

mapa

Usługa biura zapasowego pozwala podtrzymać działanie przedsiębiorstwa np. podczas blackoutu. Firma klienta ma zarezerwowane miejsca w biurze i może z nich skorzystać w sytuacji kryzysowej. Gwarantujemy komfortowe warunki do pracy, zasilanie (nawet podczas przerw w dostawach prądu z elektrowni) oraz połączenie z internetem. Na życzenie klienta możemy przygotować dodatkowe urządzenia np. drukarki albo monitory oraz zapewnić miejsca parkingowe.

Press,Enter,Button,On,The,Computer.,Key,Lock,Security,System

Utrzymanie ciągłości działania wymaga nieustannego monitorowania funkcjonowania kluczowych systemów i szybkiej interwencji w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Oferujemy usługę całodobowego monitoringu, zarówno infrastruktury IT zlokalizowanej w Talex Data Center, jak i infrastruktury znajdującej się w Data Center klienta. Posiadamy dwa Centra Nadzoru, jedno w Poznaniu, a drugie we Wrocławiu.

monitoring2
"Zapewnienie ciągłości działania to dziś jedno z największych wyzwań stojących przed dużymi organizacjami. Dzięki naszym multidyscyplinarnym kompetencjom, 30-letniemu doświadczeniu oraz własnym ośrodkom Data Center jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o ciągłość działania każdej firmy."
Robert Margas
Dyrektor Talex Data Center
w Talex SA od 2001 roku
Robert Margas Talex SA

Ośrodki Talex Data Center

Posiadamy dwa ośrodki Data Center położone w bezpiecznych lokalizacjach w Poznaniu i we Wrocławiu. Oba centra przetwarzania danych zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne wymogi normy EN 50600 klasy 4 oraz ISO 22237, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Każdy z ośrodków może być wykorzystywany jako Disaster Recovery Center.

Talex Data Center Poznań
Talex Data Center Wrocław

Dzięki tworzonemu przez lata zespołowi ekspertów, doskonale zorganizowanym procesom wewnętrznym wspartym własnym oprogramowaniem oraz rozbudowanej infrastrukturze, zapewniamy ciągłość działania najbardziej wymagającym klientom. Nasi eksperci to doświadczeni specjaliści, których wiedza i kompetencje mają ogromne znaczenie szczególnie na etapie opracowywania planu ciągłości działania i jego wdrożenia. Zaangażowanie naszego zespołu doceniają największe firmy w Polsce, współpracujące z nami od lat.

Najwyższe standardy potwierdzone certyfikatami

ISO9001:2015
Zapewnienie jakości produktów i usług
ISO/IEC27001:2013
Gwarancja bezpieczeństwa informacji
EN50600-1:2019
Obiekty i infrastruktura Data Center
ISO/IEC22237-1:2021
Obiekty i infrastruktura Data Center

Odwiedź Talex Data Center

Posiadamy dwa ośrodki Data Center położone w bezpiecznych lokalizacjach w Poznaniu i we Wrocławiu.
Nasze ośrodki, jako jedyne w Polsce, spełniają rygorystyczne wymogi norm EN 50600 oraz ISO 22237 klasy 4.

Blog

Jesteśmy
członkiem
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl