Oprócz niebieskiego, kochamy zielony.
W jasnych kolorach myślimy o przyszłości.
Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby nasza działalność była zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Wierzymy, że każda aktywność, nawet najdrobniejsza, ma znaczenie. Dokładamy więc swoją cegiełkę i wspólnie budujemy lepszą przyszłość. Wiemy, jak duże zapotrzebowanie na energię stwarzają centra danych. Nie oznacza to jednak, że musimy godzić się na najprostsze i szkodliwe rozwiązania. Podejmujemy więc wysiłki, aby maksymalnie ograniczyć ślad węglowy i realnie wpływać na nasze środowisko naturalne.
 • posiadamy certyfikaty poświadczające zasilanie obiektów Talex Data Center energią pochodzącą z odnawialnych źródeł;
 • zapewniamy wysoką wydajność energetyczną, o czym świadczy niski wskaźnik PUE;
 • nowoczesna klimatyzacja w centrach danych pracuje na niskim poziomie zużycia energii;
 • do ogrzewania wykorzystujemy gaz i odnawialne źródła energii: baterie słoneczne, pompę ciepła oraz ciepło odzyskane z energii wytwarzanej przez urządzenia IT;
 • oszczędzamy wodę dzięki wykorzystaniu szarej wody z opadów;
 • inwestujemy w ekologiczne auta hybrydowe oraz elektryczne;
 • segregujemy, złomujemy i utylizujemy odpady zgodnie z obowiązującym prawem.
17
 • wspieramy uczelnie wyższe oraz szkoły średnie w tworzeniu programu nauczania przedmiotów informatycznych;
 • przeciwdziałamy cyfrowemu wykluczeniu najmłodszych uczniów, przekazując szkołom sprzęt komputerowy;
 • finansowo wspieramy fundacje i osoby potrzebujące;
 • staramy się zapewnić warunki pracy umożliwiające osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
 • oferujemy pozapłacowe świadczenia dla pracowników;
 • dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zapewniamy przyjazne zaplecze socjalne;
 • oferujemy wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
so1
 • dbamy o odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw (dostawcy, podwykonawcy, klienci, konsumenci, inne firmy);
 • wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji;
 • stosujemy się do Dobrych Praktyk GPW;
 • jesteśmy członkami Polskiej Chmury, związku dostawców usług chmurowych. Wspólnie integrujemy rynek i zwiększamy świadomość o polskich rozwiązaniach chmurowych;
 • współpracujemy z WZP LEWIATAN i wspólnie działamy na rzecz dialogu przedsiębiorców z samorządami i administracją;
 • tworzymy innowacyjne narzędzia informatyczne, dzięki którym praca przedsiębiorstw jest bezpieczna i przebiega bez zakłóceń;
 • bierzemy udział w projektach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na poszukiwanie innowacji;
 • stosujemy się do zasad uczciwej konkurencji określonych w Kodeksie Etyki oraz Zasadach Ładu Korporacyjnego.
db2

Codziennie odpowiedzialni. Pozytywny wpływ Talexu na świat.

Obiekty Talex Data Center zostały zaprojektowane tak, aby działać zgodnie z zasadami ESG - czyli w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska i społeczeństwa. Ograniczamy ślad węglowy i efektywnie wykorzystujemy energię.

Chcemy, aby nasi pracownicy byli zadowoleni, czuli satysfakcję z pracy i cieszyli się dobrym zdrowiem. Angażujemy się w życie lokalnej społeczności. Dbamy o jak najlepsze relacje z inwestorami i klientami. Zawsze pracujemy z myślą o etycznych standardach, jesteśmy transparentni i działamy zgodnie z prawem.

Blog

Jesteśmy
członkiem
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl