Autor: Tomek Kwiczor

Często stajemy przed wyborem, jaki produkt zakupić lub którego dostawcę usług wybrać. Wybór staje się jeszcze trudniejszy, kiedy zaczynamy rozmawiać o zaawansowanych produktach lub skomplikowanych technologiach. Takie dylematy dotykają bardzo często klientów zaawansowanych centrów danych. Wtedy z pomocą przychodzą różne zaświadczenia i certyfikaty, które ułatwiają podjęcie właściwej decyzji. Certyfikaty wydaje się jako potwierdzenie spełniania norm, które są opisane w konkretnym standardzie, a standardy wiadomo… mogą być różne.

Ponieważ nie każdy z klientów ma wiedzę i możliwości, żeby we właściwy sposób zweryfikować dostawcę usług DC zdecydowaliśmy, że nasz ośrodek powinien w prosty sposób komunikować jakość dostarczanych usług, a co za tym idzie gwarancję ciągłości działania i bezpieczeństwa. To właśnie ten cel postawiliśmy przed sobą, szukając najwłaściwszego dla naszego DC standardu.

Przy certyfikacji Talex Data Center braliśmy pod uwagę trzy najbardziej liczące się standardy, do których zaliczyliśmy:

  • Standard Uptime Institute – Data Center Infrastructure Tier Standard
  • Standard TIA-942 ANSI/TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers
  • Standard EN 50600 – EN 50600: Information technology – Data centre facilities and infrastructures

Kilka słów o standardach

Zadanie przed którym stanęliśmy nie było wcale łatwe. Wszystkie standardy są przecież rozbudowane i analiza każdego z nich wymagała czasu i szczególnej uwagi. Pochyliliśmy się nie tylko nad zawartością każdego z nich, ale także nad procesem certyfikacji i wartościami, jakie każdy z nich ze sobą niesie, szczególnie dla naszych klientów.

Z przeprowadzonej analizy wynikało, że Uptime Institute posiada standard, który generalnie opisuje sposób funkcjonowania DC, definiuje zatem cele, jakie należy osiągnąć na etapie projektowania a następnie budowy DC, ale nie podaje sposobów prowadzących do ich osiągniecia. Standard koncentruje się na infrastrukturze zasilania i chłodzenia, pomijając zupełnie kwestie bezpieczeństwa fizycznego czy infrastruktury sieciowej. Dodatkowo krytykowany jest za swój komercyjny charakter i brak jednoznacznych reguł (checklist) klasyfikacji.

Inne korzenie ma standard TIA-942. Pierwotnie dotyczył wyłącznie okablowania i infrastruktury telekomunikacyjnej. W kolejnych etapach swojego rozwoju został rozszerzony o zagadnienia związane z redundancją i niezawodnością, które zostały przejęte ze standardu Uptime Institute. Na żądanie tego ostatniego w standardzie zrezygnowano z używania określenia “Tier”, zastępując je określeniem “Rated”. W chwili obecnej TIA-942 jest jednym z dwóch, obok BISCI-02, oficjalnych standardów ANSI.

Zupełnie inne podejście prezentuje standard EN 50600. Jest to cała grupa szczegółowych norm, które kompleksowo obejmują zagadnienia Data Center i jest to nowy, oficjalny standard krajów Unii Europejskiej. Zapisy standardu nawiązują do innych oficjalnych norm stosowanych na obszarze UE i są w stosunku do nich komplementarne. Standard został opracowany przez CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) i przyjęty przez Komisję Europejską a następnie ratyfikowany i przyjęty przez kraje członkowskie UE, w tym przez Polski Komitet Normalizacyjny jako norma PN/EN 50600 (BS/EN 50600 w Wielkiej Brytanii, DIN/EN 50600 w Niemczech, itd.).

Standard definiuje cztery klasy niezawodności, nazywane “Availability Class”, numerowane od 1 do 4, a dodatkowo także cztery klasy zabezpieczeń fizycznych oraz trzy poziomy szczegółowości oceny efektywności energetycznej. Procesy certyfikacji prowadzone są przez niezależne firmy audytorskie, takie jak TÜV NORD, CIS i inne.

Dlaczego wybraliśmy EN 50600?

EN 50600 jest nową grupą norm, które po raz pierwszy tak kompleksowo ujmuje zagadnienia Data Center. Proces standaryzacji zgodnie z EN 50600 rozpoczął się w 2012 r., a pierwsze certyfikaty potwierdzające zgodność audytowanych DC z wymogami normy, zostały wydane w 2016 roku.

Biorąc pod uwagę holistyczny charakter EN 50600 zdecydowaliśmy się przejść bardzo mozolną i trudna certyfikację zgodnie właśnie z tym standardem.

W wyniku przeprowadzonych niezależnych audytów Talex Data Center w Poznaniu oraz Talex Data Center we Wrocławiu uzyskały certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymogi normy EN 50600 i zostały zaklasyfikowane na najwyższym poziomie we wszystkich kategoriach podlegających ocenie.

Czy warto było wdrożyć EN 50600?

Nie ma co ukrywać, w Polsce byliśmy pierwsi. Musieliśmy się zmierzyć z wielostronicowymi dokumentami i przetrzeć nieznane dotąd szlaki. Było to dla nas nie lada wyzwanie, ale ten wysiłek został już doceniony przez naszych klientów oraz partnerów, którzy maja pewność, że ich systemy pracują w Data Center spełniającym najwyższe standardy.

Po prawie dwóch latach od certyfikacji widzimy, że nasz wybór był słuszny. Obecnie norma pojawia się w wielu wytycznych, w tym miedzy innymi w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Pojawia się tez w standardzie wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze, który został opracowany w ramach prac grupy roboczej powołanej przy Forum Technologii Bankowych ZBP i Radzie Bankowości Elektronicznej ZBP. Warto wspomnieć, że standard EN 50600 wymienia także Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 roku, która dotyczy Inicjatywy: „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

Źródło:  Linkedin