Gdy nad nami niebo robi się granatowe i wraz z wiatrem nadciąga chmura wielu z nas odczuwa uzasadnione obawy, szukając bezpiecznej przystani, gdzie będzie można przeczekać nawałnicę. O ile zjawiska atmosferyczne faktycznie mogą być dla nas groźne, to z usługami Cloud Computing sytuacja przedstawia się inaczej, a jak badania pokazują często użytkownicy uciekają przed chmurą obliczeniową jak przed gradową…

Co pokazuje statystyka?

Z raportu PARP opublikowanego w 2018 roku można wyczytać, że 87,3 proc. polskich firm miało niski lub bardzo niski wskaźnik intensywności cyfrowej (z czego przeważającą cześć stanowiła właśnie ta druga grupa). Na przeciwległym biegunie znalazło się 12,5 proc. firm, które uzyskały wskaźnik wysoki lub bardzo wysoki. Z raportu wynika również, że dobre wskaźniki cyfryzacji dotyczą głownie dużych firm, a małe podmioty radzą sobie z tym znacznie gorzej. O ile wskaźnik cyfryzacji zależy od wielu różnych, czasem niezwykłych składowych, to wykorzystanie chmury obliczeniowej może być bardziej miarodajnym współczynnikiem informatyzacji. W tym jednak obszarze sytuacja także nie napawa optymizmem. Jak wynika z danych GUS z 2019 roku to duże firmy korzystały z rozwiązań chmurowych (52%), a to właśnie takie podmioty dysponują środkami i zasobami ludzkimi, żeby inwestować we własną infrastrukturę.

Mniejsze firmy borykają się zarówno z dostępem do kadry IT, jak i utrzymaniem infrastruktury, a wykorzystują chmurę w o wiele mniejszym procencie (średnie firmy 28 proc., a małe nieco ponad 14 proc.). Temat ten został przeanalizowany w publikacji przygotowanej przez Aruba Cloud we współpracy z Cloud Alliance. Z opublikowanych danych wynika, ze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw główną barierą przy korzystaniu z usług chmurowych jest obawa o bezpieczeństwo danych. Ten czynnik został wskazany przez aż 63% badanych, którzy obawiają się korzystać z chmury. Kolejną przeszkodą okazała się zależność od zewnętrznego dostawcy, którą wskazało aż 35% przedstawicieli odpytywanych firm. Na następnym miejscu z wynikiem 28% uplasowało się przyzwyczajenie do lokalnych rozwiązań IT. Na czwartej natomiast pozycji zagościły wysokie koszty wdrożenia i korzystania z chmury, które zostały zaznaczone przez 27% respondentów.

Dlaczego mali i średni uciekają przed chmurą?

Te dane pokazują, że bardzo często przeszkodą w korzystaniu z najnowszych rozwiązań nie są koszty, ale obawy i przyzwyczajenia. Te ostatnie wymagają oczywiście pewnej przemiany w postrzeganiu outsourcingu. Duzi gracze przełamali już barierę strachu o dane, czy uzależnienia od zewnętrznego dostawcy i częściej wchodzą w rozwiązania chmurowe. Znaleźli zatem dostawcę, który gwarantuje wysoką jakość usług i bezpieczeństwo danych. Jest to jasny sygnał, że mimo wszystko da się znaleźć partnera, który będzie mógł dostarczyć bezpieczne rozwiązanie z rodziny Cloud Computing. Któż bowiem jest bardziej zainteresowany ochroną danych jak nie duże firmy obracające wielkimi pieniędzmi.

Osobnym zagadnieniem są przyzwyczajenia, a z tym trudno walczyć, bo jak wiadomo przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Tutaj z pomocą przychodzą najczęściej czynniki zewnętrzne, które poniekąd wymuszają zmianę dotychczasowego podejścia. Takim przykładem może być chociażby pandemia, w której tkwimy od kilku miesięcy i która jasno pokazała, że warto swój biznes opierać na nowoczesnych i wysokodostępnych technologiach. Ci, którzy zadbali o to wcześniej, z pewnością teraz są wygrani.

I nareszcie przyszedł czas na koszty, bo przecież wszyscy bardzo dobrze liczymy kasę. Pozostaje jednak pytanie, czy tę kasę liczymy prawidłowo i czy uwzględniamy wszystkie komponenty. No właśnie, w tym miejscu warto się zastanowić, czy porównując koszty utrzymania użytkowanego rozwiązania w chmurze potrafimy je odnieść do wydatków, jakie nas czekają np. przy instalacji sprzętu we własnej serwerowni, do czego tak bardzo, jak widać, jesteśmy przyzwyczajeni i z czym tak trudno jest nam się rozstać… Czy szacujemy tylko koszty zakupu potencjalnego sprzętu, zapominając o kosztach jego eksploatacji – nie mówiąc już o zakupie i utrzymaniu innych urządzeń, takich jak klimatyzacja czy UPS? Czy we własnym zakresie jesteśmy wstanie zabezpieczyć dane lepiej niż zrobi to profesjonalny dostawca usług Cloud Computing? Przecież wszystkie zabezpieczenia zarówno fizyczne, jak i w formie oprogramowania kosztują.

To są pytania, które warto sobie zadać przy podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszego rozwiązanie dla prowadzonego biznesu. Szczególnie kiedy stajemy przed koniecznością zmian w firmowej infrastrukturze. Może nie warto już przeglądać kolejnych konfiguracji dostępnych serwerów, tylko zwrócić uwagę na technologie, które są na wyciągnięcie ręki. Być może po głębszej analizie i konsultacjach z profesjonalnym dostawcą usług, zamiast uciekać przed chmurą obliczeniową postanowimy się w niej zanurzyć 🙂

Zainteresowanych rozwiązaniami chmurowymi zapraszamy do kontaktu: expert@talex.pl