W czasach transformacji cyfrowej i popularyzacji usług świadczonych w chmurze szczególnego znaczenia nabiera wybór dostawcy, który jest w stanie spełnić wymagania firmy w zakresie jakości świadczonych usług i poziomu ich dostępności. TALEX jest partnerem jednego z tematów omawianych w lutowym numerze Computerworld. Artykuł Certyfikat niezawodności przedstawia funkcjonujące na polskim rynku standardy jakości usług dla centrów danych, w tym najnowszy standard EN 50600, którego certyfikaty, obecnie jako jedyna firma w Polsce, posiada TALEX SA. W numerze opublikowano także komentarz ekspercki naszego oficera bezpieczeństwa o wdrożeniu normy EN 50600 w Talex Data Center w Poznaniu i Wrocławiu. Oprócz tego zaprezentowaliśmy white paper o usługach, które świadczy TALEX w obu swoich Centrach Danych.