Ciągle szukamy najlepszych rozwiązań i produktów, aby przygotować naszych klientów do zmieniających się trendów technologicznych. Dlatego już jakiś czas temu nawiązaliśmy współpracę partnerską z Red Hat – czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat uczestniczy w tworzeniu ważnych, innowacyjnych technologii i stawia sobie za cel przygotowanie klientów na przyszłość IT.

Wspólnie z Veracomp – dystrybutorem Red Hat na Europę Środkowo-Wschodnią – zorganizowaliśmy spotkanie dla naszych pracowników pod hasłem Cyfrowa transformacja z Red Hat, które miało na celu wskazać obecne trendy technologiczne związane z usługami w chmurze oraz wizje przyszłości i kierunki zmian w zakresie technologii IT. Uczestnicy spotkania żywo dyskutowali przede wszystkim na tematy związane z hiperkonwergencją, konteneryzacją, automatyzacją i wykorzystaniem technologii Red Hat w usługach oferowanych przez TALEX.

Liczymy na to, że spotkanie będzie sprzyjać nie tylko zacieśnieniu współpracy partnerskiej obu stron, ale pozwoli uwolnić potencjał, który przygotuje nas, jako znaczącą spółkę w branży informatycznej, do nadchodzących zmian w IT.

Post na FB